Vi tilbyder et samarbejde skabt på tillid og rådgivning, der sikrer din virksomhed den bedste elhandel. De muligheder vi ser i energimarkedet, skaber stor værdi for vores kunder


Midtjysk Elhandel er et landsdækkende elhandelsselskab, som er dannet af de to selskaber Verdo og Energi Viborg. Selskabet har en stor kundekreds i det midtjyske område, men også erhvervsvirksomheder andre steder i landet har valgt os som deres foretrukne samarbejdspartner. Primært henvender vi os til kunder med et årsforbrug på over 100.000 kWh. 

Midtjysk Elhandel tilbyder konkurrencedygtige priser, tæt kundedialog, udstrakt kunderådgivning og et varigt samarbejde som sparringspartner. 

Ved køb af el
Der er flere forhold, der gør sig gældende, når din virksomhed står overfor at indgå kontrakt om køb af el. Både virksomhedens forbrugsmønster, risikovillighed og dermed valget af produkttype, kræver nøje overvejelse for at få den optimale elpris. Med Midtjysk Elhandel som sparringspartner og rådgiver kan vi være med til at stille de vigtige spørgsmål, der giver din virksomhed grundlaget for at træffe den rigtige beslutning. 

Købsbeslutninger er ofte vanskelige - det gælder også indkøb af energi og el. Især indkøbs- og aftaletidspunktet er forretningskritisk, da al handel foregår på frie markedsvilkår på den nordiske elbørs NordPool. I denne proces spiller vi gerne en aktiv rolle og støtter din virksomheds overvejelser med et kvalificeret beslutningsoplæg, som opregner de forskellige muligheder, risici og gevinster samt dertilhørende priser. 

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik