En god kontrakt om køb af el giver pæne tal på bundlinjenMidtjysk Elhandel har et stort udbud af elaftaler til erhvervsvirksomheder. Nogle aftaler har vi målrettet virksomheder med et mindre elforbrug, mens andre er målrettet til virksomheder med et større forbrug. Vi tilbyder alt fra en fastpris aftale til en mere avanceret spot- eller puljepris aftale. Midtjysk Elhandel tilbyder:
Fastpris


Fastpris

Levering af el til en fast pris i en aftalt periode. Din virksomhed er her uafhængig af de til tider store prisudsving på elmarkedet.

Download produktblad (ipaper)
Spot


Spotpris

Din virksomhed køber el ud fra den rene markedspris, som varierer med det daglige udbud og efterspørgslen på el.

Download produktblad (ipaper)
Spot med loft

Spotpris med loft

Her kombineres en spotpris aftale og en fastpris aftale. Der fastsættes en øvre grænse for elprisen, samtidig med at lave spotpriser forsat kan udnyttes.

Download produktblad (ipaper)
Puljepris


Puljepris

Din virksomhed indgår i en indkøbsstrategi, hvor der indkøbes el til de virksomheder, som indgår i puljen.

Download produktblad (ipaper)

VE-aftale


VE-aftale

Her er tale om en tillægsaftale, som omfatter levering af strøm fra miljøcertificeret elproduktion baseret på vedvarende energikilder - f.eks. vandkraft, vind eller biobrændsel.

Download produktblad (ipaper)


Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik