Engrosmodel

Vi sætter stor pris på at have dig som el-kunde

Verdo vil være Danmarks grønneste energiselskab og samtidig sætter vi pris på at have dig som el-kunde. Derfor vil vi betale det tillæg, der normalt er for klimavenlig strøm, og vil på den måde give dig gratis klimavenlig strøm fra engrosmodellens start og resten af 2016. Det betyder, at du, uden at skulle have ekstra penge op af lommen, er med til at støtte en klimavenlig el-produktion. På den måde passer vi sammen på miljøet. Læs mere om Verdos energiproduktion her

Top fire om engrosmodellen

1. Hvad betyder Engrosmodellen?

Indholdet i Engrosmodellen er fastlagt af Folketinget for, i korte træk, at gøre det nemmere for dig at være elkunde. Det betyder, at du fremover kun modtager én samlet elregning fra dit el-handelsselskab. Den regning indeholder dit el-forbrug, distribution af el, PSO og elafgifter som du tidligere har betalt til netselskabet. Du kan altid tage din el-aftale med dig, når du flytter, og du kan fremover nøjes med at kontakte dit elselskab, hvis du har spørgsmål, skal flytte og lign.

Engrosmodellen træder i kraft 1. april 2016.

2. Hvad er DataHub?

I DataHub’en kan du fremover få adgang til information om dit elforbrug og de aftaler, du har lavet med dit el-handelsselskab. For at benytte DataHub’en skal du både bruge dit NemID og den adgangskode som du kan finde på din første elregning. Læs mere om Datahub på energinet.dks hjemmeside her

3. Hvad betyder PSO?

PSO betyder 'Public Service Obligations', og er offentlige serviceforpligtigelser. Det omfatter bl.a. tilskud til vedvarende energi (VE), dvs. strøm produceret af vindmøller og andre VE-anlæg, tilskud til decentral kraftvarmeproduktion, effektiv brug af el og betaling til Sikkerhedsstyrelsens omkostninger samt udvikling og forskning i miljøvenlig energiproduktion. Tilskud til VE udgør den største del af PSO tariffen. Læs mere om PSO på energinet.dks hjemmeside her

4. Engrosmodel når jeg har solceller?

Alle kunder er omfattet af Engrosmodellen. Er du solcelleejer modtager du ikke en slutopgørelse fra dit nuværende netselskab pr. 31. marts 2016. Du vil i stedet blive opgjort til din normale opgørelsesdato.

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik