Klagemuligheder


Du har mulighed for at klage

Ønsker du at klage over din regning eller en opgørelse, som du har fået i forbindelse med din el- og /eller varmeregning? 

Hvordan kan jeg klage?
Hvis du ikke er enig i Verdos afgørelse af din reklamation, har du mulighed for at klage til Ankenævnet på Energiområdet. Ankenævnet på Energiområdet er et privat, godkendt ankenævn, der behandler klager fra forbrugere over køb og levering af energiydelser.

Betingelser for at klage:
Før du klager til ankenævnet, skal du sende en skriftligt klage til Verdo. Hvis vi fastholder afgørelsen, eller ikke svarer inden for en måned, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet. Det koster 150 kroner, som du får igen, hvis du får medhold - eller nævnet ikke kan afgøre sagen.

Du kan kun klage, hvis du er privatperson og direkte kunde til elselskabet. I nogle tilfælde kan erhvervsdrivende dog også klage, hvis forholdet til elselskabet svarer til en privatkundes.

For yderligere vejledning: www.energianke.dk.

Kontaktinformation:
Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Hotline: 7013 1330
Telefon: 4171 5000
Email:post@energianke.dk

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik